Nieuws

Zorgen over voorgestelde windmolen nabij woningen in Amersfoort

Amersfoort – Bewoners en bedrijven op bedrijventerrein Isselt in Amersfoort maken zich ernstige zorgen over de plannen van de gemeente om twee windturbines van 240 meter hoog te plaatsen, vlakbij een aantal woningen. “Dit kan niet gezond zijn”, vreest een van de bewoners. De gemeenteraad bespreekt vanmiddag de plannen.

Op de Neonweg, in een rustige hoek van het bedrijventerrein, maken bewoners zich zorgen over de geplande windturbines. Michel Bekker, een van de bewoners, geeft aan dat het er momenteel stil is, maar vreest voor de gevolgen van de windturbines voor de rustige woonomgeving. “Ik ben best bang voor mijn gezondheid”, deelt hij bezorgdheid met zijn medebewoners.

Frits Van Raaijen, een andere bewoner, wijst naar de locatie waar een van de turbines moet komen te staan, slechts tweehonderd meter van zijn huis. “Het is echt veel te dichtbij. Wat gaat dat met ons doen?”, vraagt hij zich af. De bewoners maken zich zorgen over mogelijke gezondheidsklachten door geluidshinder en trillingen van de windturbines.

Het stadsbestuur plant twee turbines van maximaal 240 meter hoog op het industrieterrein, die ongeveer 6000 huishoudens van duurzame stroom moeten voorzien. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander van de plannen, maar de omwonenden zien dit liever niet gebeuren. Ze wijzen op nieuwe normen die zijn vastgesteld, waarbij binnen een bepaalde afstand geen windmolens mogen staan. De bewoners vallen binnen deze afstand en vragen om meer onderzoek naar de gezondheidseffecten op lange termijn.

Ook bedrijven in de buurt maken zich zorgen over de gevolgen van de windturbines voor hun werknemers en bedrijfsvoering. “De effecten van het geluid en de trillingen zijn nog veel te onduidelijk om nu al een keuze te kunnen maken”, aldus Bjorn Bosman van ABOG.

Zowel bewoners als bedrijven begrijpen de behoefte aan duurzame energie, maar benadrukken het belang van het respecteren van de afstandsnormen en grondig onderzoek naar mogelijke consequenties. De gemeenteraad staat voor een uitdaging: het belang van de omwonenden afwegen tegenover de dringende behoefte aan duurzame energie. De plannen worden vanmiddag besproken, waarna later nog een definitief besluit volgt over de plaatsing van de windturbines.

Gerelateerde artikelen

Back to top button