Nieuws

Utrecht: ‘Jodenvervolging belangrijk in onderwijs’

Het onderwijs moet nadruk leggen op de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van Joden, zoals benadrukt door het college van B&W in hun respons op vragen over het uitstellen van holocaustlezingen aan de Hogeschool Utrecht (HU).

Begin dit jaar werd onthuld dat de HU lezingen over de holocaust had uitgesteld. De instelling gaf aan dat dit besluit was genomen vanwege zorgen over de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers.

Het college licht toe dat in Utrecht veel organisaties worstelen met thema’s gerelateerd aan het conflict in Gaza. Dit resulteert soms in overhaaste beslissingen in een samenleving die steeds meer verdeeld raakt, wat begrijpelijk is gezien de emoties die het onderwerp oproept.

In reactie op vragen van lokale fracties van VVD, CDA, EenUtrecht, Utrecht Solidair, en UtrechtNu! onderstreept het college het belang van dialoog boven het vermijden van discussie. Het moedigt organisaties aan om contact op te nemen met de gemeente voor hulp, bijvoorbeeld bij het maken van een zorgvuldige veiligheidsbeoordeling.

Afsluitend bevestigt het college het belang van onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging als cruciale onderdelen van het curriculum, vooral vanwege de aanhoudende impact op de hedendaagse maatschappij.

Gerelateerde artikelen

Back to top button