Nieuws

Stijgende Gemeentelijke Lasten in Utrecht

Provincie Utrecht – Inwoners van Utrecht worden geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van gemeentelijke belastingen, waarbij het gemiddelde bedrag dat zij betalen iets meer dan 1000 euro bedraagt. Deze stijging van 7,4% overtreft het landelijke gemiddelde. Een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) in Amersfoort toont aan dat de woonlasten in 25 van de 26 Utrechtse gemeenten zijn geanalyseerd, waarbij opmerkelijk is dat geen enkele gemeente een daling vertoont.

De variatie in stijgingen is opmerkelijk, met Bunnik en Stichtse Vecht als uitschieters met respectievelijk 14% en 15% stijging in woonlasten. In Leusden is er zelfs een stijging van 17%, maar met een totaal van iets minder dan 900 euro vallen de absolute lasten nog steeds onder het gemiddelde.

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffen- en rioolheffing. Opvallend is dat alle drie deze componenten dit jaar gemiddeld ongeveer evenveel stijgen, met respectievelijk 5,9%, 6,1%, en 5,3%. Deze stijgingen zijn hoger dan de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen, die dit jaar 4,2% bedraagt.

Van de 339 onderzochte gemeenten laten slechts 11 een daling zien in de woonlasten in 2024, in vergelijking met 44 gemeenten vorig jaar. Soest ontbreekt in het onderzoek omdat de benodigde cijfers niet tijdig konden worden aangeleverd. De Utrechtse cijfers zijn daarom gebaseerd op 25 van de 26 gemeenten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button