Nieuws

Soest betaalde nooit boete voor vernietiging dassengebied

De bescherming van dassen in Soesterberg door de provincie Utrecht en gemeente Soest roept serieuze vragen op bij de Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi, vooral nu er plannen zijn voor een nieuwe woonwijk nabij twee dassenburchten op landgoed Oude Tempel. Eerder heeft Soest al een dwangsom ontvangen wegens overtreding van natuurwetgeving in dat gebied, welke boete echter niet is betaald.

Bij de ontwikkeling van de Soesterbergse wijk Apollo Noord heeft Soest aanzienlijk ingegrepen in het leefgebied van de dassen rond Oude Tempel, waarbij het dassenterritorium met acht hectare is verminderd, wat overeenkomt met ongeveer elf tot twaalf voetbalvelden. De provincie Utrecht heeft Soest in april 2018 schuldig bevonden aan overtreding van de Wet natuurbescherming. Soest werd verplicht met een dwangsom de beschermde dieren bij te voeren of hun leefgebied te herstellen. Na enkele maanden stopte het bijvoeren echter en het bos kwam niet terug.

Hoewel de dwangsom formeel nooit is ingetrokken door een provinciebesluit, hoefde Soest deze boete van maximaal 140.000 euro per dag niet te betalen, omdat controles uitwezen dat de voorgeschreven maatregelen werden nageleefd, aldus de RUD namens de provincie Utrecht.

De Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi is overtuigd van de negatieve impact van het verlies van leefgebied op de dassenfamilie bij Oude Tempel, waarvan de gevolgen pas na lange tijd zichtbaar kunnen worden. Voorzitter Ton Meijer benadrukt dat het gebied niet volledig is hersteld en dat de overlevingskansen van zowel jonge als volwassen dieren zijn afgenomen door de gedwongen aanpassingen aan een kleiner territorium.

Na mislukte pogingen tot bijvoeren en verhuizing, heeft Soest nieuwe plannen gepresenteerd voor een ‘natuurinclusieve’ woonwijk op Oude Tempel, waarbij de verhuizing van de dassen van de baan is. Dit heeft opnieuw vragen opgeroepen over de naleving van natuurwetgeving door de gemeente. Verschillende politieke fracties hebben hierover vragen gesteld, zowel lokaal als in de Provinciale Staten.

Jesseka Batteau van de Partij voor de Dieren benadrukt het belang van strikte handhaving van de natuurwetgeving door de provincie om ervoor te zorgen dat gemeenten zoals Soest zich aan de regels houden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button