Nieuws

Provincie Utrecht werkt actief aan nationale uitdagingen

In het Ruimtelijk Voorstel van de provincie Utrecht zijn nationale en provinciale uitdagingen en mogelijke oplossingen geïdentificeerd. Door verschillende functies te combineren en duidelijke prioriteiten te stellen, kan er een geïntegreerde ontwikkeling plaatsvinden waarbij woningbouw, duurzame energie, en het landelijk gebied met elkaar in harmonie zijn. Het is echter van essentieel belang dat zowel de provincie als het Rijk ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan water- en groenvoorzieningen, het oplossen van het stikstofprobleem, en het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk en het openbaar vervoersnetwerk. De provincie Utrecht heeft het Ruimtelijk Voorstel nu overgedragen aan het Rijk.

“Als provincie hebben we in het ruimtelijke puzzelproces een voortrekkersrol vervuld, en daar ben ik trots op. We delen graag onze kennis en kunde om Utrecht én Nederland vooruit te helpen.”, laat gedeputeerde Huib van Essen weten op de website van Provincie Utrecht.

Om nieuwe woningen en bedrijfslocaties te realiseren, is er behoefte aan ruimte. Tegelijkertijd vereisen zaken als natuurbehoud, recreatie, klimaatadaptatie en duurzame energie in het landelijk gebied extra ruimte. We willen onze provincie aantrekkelijk houden, zodat iedereen er prettig kan wonen, werken en leven, terwijl we gezamenlijk de uitdagingen aanpakken. Om deze reden hebben we strategische keuzes gemaakt.

Onze prioriteit ligt bij het ontwikkelen van nieuwe woningen, werklocaties en voorzieningen binnen steden, dorpen en rondom openbaarvervoersknooppunten. We leggen de nadruk op bereikbaarheid via openbaar vervoer, fietsen en gedeelde mobiliteit, met aandacht voor het behoud van een groene en gezonde leefomgeving.

Deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd door focus aan te brengen en verschillende functies te combineren. Bijvoorbeeld door openbaarvervoersknooppunten te creëren die ook toegang bieden tot recreatiegebieden, zoals in de Spoorzone Amersfoort en bij de Heuvelrug. Daarnaast richten we ons op duurzame herontwikkeling van defensieterreinen op de Heuvelrug en nieuwbouwlocaties zoals Groot Merwede in Utrecht en tussen Eem en Spoor in Amersfoort. Deze locaties bieden mogelijkheden om tegelijkertijd klimaatadaptatie, groenvoorzieningen, landschapsontwikkeling en openbaarvervoersbereikbaarheid te bevorderen.

Op 14 december 2023 hebben we het Ruimtelijk Voorstel provincie Utrecht aan het Rijk aangeboden als input voor een nieuwe Nota Ruimte. De Omgevingsvisie provincie Utrecht diende als basis voor dit voorstel. Gedurende 2024 zullen het Rijk en de provincie Utrecht verdere afspraken maken in een ruimtelijk arrangement om de uitdagingen aan te pakken.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button