Nieuws

Provincie Utrecht waarschuwt ondernemers voor misleidende boetes:

De provincie Utrecht heeft een dringende waarschuwing uitgegeven met betrekking tot een bedrijf dat ondernemers benadert in een poging boetes te innen. Dit bedrijf, dat onterecht de indruk wekt namens de provincie te handelen, dreigt met dwangsommen en legt daarmee een zware last op de schouders van ondernemers. De provincie roept dan ook met klem op om niet in te gaan op dergelijke verzoeken.

In de afgelopen weken zijn meerdere ondernemers geconfronteerd met deze benadering, waarbij het bedrijf beweert dat zij geen energiebesparingsplan hebben. De provincie bevestigt dat er inderdaad controles worden uitgevoerd op naleving van deze plannen, maar dat dit uitsluitend wordt gedaan door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Een brief met betrekking tot deze kwestie kan dus nooit afkomstig zijn van een extern bedrijf.

Bovendien benadrukt de provincie dat ondernemers niet onmiddellijk een boete krijgen als zij verplichte energiebesparende maatregelen niet nemen. Bij een controle krijgen zij eerst de kans om aan de gestelde eisen te voldoen voordat er eventueel boetes worden opgelegd. “Hiervoor wordt geen dwangsom opgelegd zonder waarschuwing vooraf”, aldus de provincie.

Voor ondernemers die een dergelijke brief hebben ontvangen, adviseert de provincie om contact op te nemen met de RUD. De naam van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze misleidende brieven en e-mails wordt op dit moment nog niet gedeeld, omdat er nog een lopend onderzoek plaatsvindt. verzin hier een goede titel vor

Gerelateerde artikelen

Back to top button