Nieuws

Provincie Utrecht behandelt bodemvervuiling

De provincie Utrecht zal de met PFAS verontreinigde bodem (grond en grondwater) op de voormalige Vliegbasis Soesterberg saneren. Deze reiniging is essentieel om verdere vervuiling van het grondwater te voorkomen en om deze locatie geschikt te maken voor woningbouw. De kosten voor de bodemsanering bedragen 23,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt door het Rijk, als verantwoordelijke voor de vervuiling, gefinancierd omdat het om een voormalig Defensieterrein gaat. Binnenkort zullen de provincie Utrecht en het Rijk een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

De verontreiniging kwam aan het licht tijdens een bodemonderzoek in 2018, als onderdeel van de voorbereiding op de realisatie van de beoogde woningbouwlocatie ten zuiden van Park Vliegbasis Soesterberg. Deze locatie bevindt zich bij de oude brandweerkazerne en de brandweeroefenplaats, waar de grond en het grondwater deels zijn vervuild met PFAS-houdende stoffen. Deze stof zat in het blusmiddel dat de brandweer tussen 1983 en 2006 gebruikte op het voormalige Defensieterrein. Bij de voormalige tankplaats zijn ook PFAS-verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Dit gebied wordt eveneens opgenomen in het saneringsproces.

Rob van Muilekom, gedeputeerde: “Met deze sanering zorgen we dat mens en dier hier veilig kunnen wonen en leven. Ook als hier geen woonwijk zou worden gerealiseerd, moeten grond en grondwater worden gesaneerd, omdat PFAS een chemische stof is die een risico kan vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu.”

Voor een zorgvuldige en efficiënte sanering zal er aanvankelijk een saneringsplan worden opgesteld. Zodra dit plan is goedgekeurd door de Regionale Uitvoeringsdienst, die namens de provincie Utrecht bevoegd is, zullen naar verwachting de uitvoeringswerkzaamheden in 2026 van start gaan. De omwonenden en betrokkenen worden hierover geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button