Nieuws

Positief Advies voor UMC Utrecht: Uitbreiding Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker Een Stap Dichterbij

Utrecht – De Gezondheidsraad heeft positief gereageerd op een groot onderzoek van onder andere het UMC Utrecht naar de uitbreiding van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Deze studie, genaamd DENSE-2, onderzoekt of het zinvol is om vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel nader te onderzoeken.

Dicht borstklierweefsel bemoeilijkt de vroegtijdige opsporing van borstkanker met de gebruikelijke mammografie. Vrouwen met dit type weefsel lopen juist een verhoogd risico op de ziekte. Röntgenfoto’s bij deze vrouwen laten vaak veel wit zien. “Dat betekent dat er veel klier- en bindweefsel zichtbaar is,” legt UMC-hoogleraar Carla van Gils uit. “Maar als er een kanker zit, is die ook wit van kleur, wat het moeilijker maakt om te herkennen.”

Nieuwe Techniek
In de nieuwe studie, waar Van Gils als hoofdonderzoeker bij betrokken is, worden twee technieken uitgebreid getest. Een groep van 6.000 vrouwen zal na een negatieve uitslag in het gebruikelijke bevolkingsonderzoek een verkorte MRI-scan ondergaan. Een even grote groep krijgt een contrastmammografie, waarbij contrastvloeistof wordt toegediend via een infuus. “Dit is een vrij nieuwe techniek,” aldus Van Gils. “Door contrastvloeistof in te spuiten, licht een mogelijke tumor op tussen het klierweefsel.”

Intervalkankers Opsporen
Als Conny Helder, demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een vergunning verleent voor de studie, zal het zevenjarige traject dit najaar van start gaan. De lange duur van de studie komt doordat de vrouwen tweemaal aan het onderzoek zullen deelnemen. Van Gils benadrukt het belang van het opsporen van intervalkankers: “Dat zijn kankers die tussen twee screeningsrondes tevoorschijn komen. Dit gebeurt vaker bij vrouwen met veel klierweefsel.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button