Nieuws

Onvrede over parkeertarieven; politie dreigt te vertrekken

UTRECHT – Nederlandse politiekorpsen kampen met aanzienlijke parkeerkosten voor hun agenten, een issue dat door politiebonden als ernstig wordt beschouwd. In Utrecht, waar men verwacht dat betaald parkeren vanaf mei in de gehele stad ingevoerd zal worden, bestaat er veel ongerustheid. „Uit eigen onderzoek blijkt dat 30% van de agenten aangeeft Utrecht te willen verlaten en elders bij de politie te gaan werken”, vertelt Harrie Dijkhuizen van politie Midden-Nederland. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam signaleerde vorig jaar ook problemen bij het aantrekken van wijkagenten voor het Noordereiland, gedeeltelijk door hoge werkdruk en de relatief hoge parkeerkosten, wat voor potentiële kandidaten als belemmerend kan worden ervaren. Als oplossing heeft Rotterdam specifieke parkeerplekken toegewezen aan politiepersoneel.

In Utrecht wordt van agenten verwacht, mits goedgekeurd door de gemeenteraad, om binnenkort vijf euro per uur te betalen voor parkeren tijdens bepaalde tijden nabij het politiebureau in Kanaleneiland. „Dat kost een agent 20 tot 25 euro per dag. Als dat gebeurt, vertrekt een deel van de agenten en we hebben veel vacatures openstaan bij de recherche, de meldkamer en voor wijkagenten”, verklaart Harrie Dijkhuizen namens politie Midden-Nederland.

Personeel dat werkt op onregelmatige tijden, zoals straatagenten en medewerkers van de meldkamer, ondervinden hier het meeste hinder van, volgens politiebonden. „Deze mensen zijn vaak afhankelijk van eigen vervoer en kunnen niet altijd gebruik maken van het openbaar vervoer.” Parkeerkosten vormen een constant hoofdpijndossier voor de politie, waarbij de kosten niet altijd door de werkgever worden vergoed. Er is beleid dat het gebruik van openbaar vervoer of fietsen naar het werk stimuleert, maar „Agenten die op straat werken, kunnen niet met hun dienstwapen of ME-tenue in de bus stappen”, licht Dijkhuizen toe.

De parkeerruimte bij politiebureaus is beperkt door de aanwezigheid van dienstvoertuigen, en agenten wonen vaak niet in de gebieden waar ze werkzaam zijn, hetzij vanwege veiligheidsredenen of omdat hun salaris onvoldoende is voor een woning in de stad. Het onderwerp reisgedrag krijgt aandacht binnen de politieorganisatie. „We doen op dit moment een pilot in Oost-Nederland en in Amsterdam om het reisgedrag van agenten in beeld te brengen. We doen verder onderzoek naar hoe woon- en werkverkeer er in de toekomst uit moet zien. Daarin speelt ook parkeerproblematiek een rol, naast uiteraard ook hoe het vervoer in de toekomst duurzamer kan”, zegt woordvoerder Hessel Koster. Het parkeerbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar het is van belang voor zowel de politie als de gemeentes om aantrekkelijk te blijven voor politiemedewerkers.

In de zoektocht naar oplossingen werken politie en gemeenten samen aan bijvoorbeeld gereduceerde tarieven in parkeergarages of het toekennen van parkeerkaarten voor bepaalde uren. Ook wordt soms ruimte geboden op politiebureaus voor het opbergen van uitrusting zoals ME-tenues. „Op sommige plekken worden politiebusjes ingezet om agenten die hun voertuig op een afgelegen plek parkeren op te halen”, deelt Ramon Meijerink namens de vier politiebonden mee. „Het zijn vaak hap-snap-oplossingen waarbij mensen buiten de boot vallen. Het moet geen loterij zijn of je wel of niet in aanmerking komt voor je parkeerprobleem en wel of niet duur betaald moet parkeren.”

„Utrecht laat agenten betalen voor hun aan

wezigheid. De werkdruk in Utrecht is hoger dan in andere gemeentes en de politie heeft hier al een waslijst aan vacatures die ze niet vervuld krijgt. Utrecht is een dure stad, dus veel agenten wonen buiten de stad. Ze komen dagelijks met hun auto naar Utrecht, vooral in de wijken Kanaleneiland en Overvecht, waar parkeren nu nog gratis is.” Er wordt gehoopt dat de Utrechtse gemeenteraad een uitzonderingspositie voor politiepersoneel zal creëren. „Dit in het belang van de veiligheid en leefbaarheid van de stad.”

Een raadscommissie gaat het voorstel op 21 maart bespreken, waarna het voor stemming naar de raad gebracht zal worden. De gemeente heeft voorafgaand aan deze bespreking geen reactie gegeven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button