Nieuws

Nieuwe Utrechtse fietstunnel vereist miljoeneninvestering.

Utrecht wil een peperdure tunnel bouwen voor fietsers en voetgangers om een nieuwe woonwijk bij het spoor te verbinden met het centrum van de stad. De tunnel zal onder alle bestaande sporen tussen Utrecht CS en Utrecht Overvecht lopen en past volgens onderzoek in de omgeving aan beide kanten van het spoor. Het plan omvat de bouw van een tunnel van 10 meter breed met een tweerichtingsfietspad van 4,5 meter breed, vergezeld van aan beide kanten een voetpad van 2,75 meter breed en ruimte voor daglicht.

Kosten twee keer groter dan verwacht

Echter, de geschatte kosten zijn niet 21 miljoen euro, zoals eerder verwacht, maar bijna het dubbele: ongeveer 40 miljoen euro. Dit maakt het bouwwerk zelfs duurder dan de grootste fietsenstalling ter wereld onder het bollendak bij Utrecht CS. De hogere kosten worden verklaard door verschillende factoren, zoals de noodzaak van een zwaardere constructie dan aanvankelijk gedacht, extra werkzaamheden aan het spoor, kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, en een langere periode van treinvrije werkzaamheden met bijbehorende kosten voor alternatief vervoer.

Daarnaast is voor de bouw van deze tunnel de verplaatsing en vernieuwing van de speeltuin ‘De Duizendpoot’ vereist. Deze speeltuin, van groot sociaal belang voor de Eerste Daalse Buurt, moet wijken om plaats te maken voor de tunnel. ‘De Duizendpoot’ is niet alleen een veilige speelplek voor kinderen, maar ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en biedt oudere kinderen de mogelijkheid om te studeren of stage te lopen. Een voordeel is echter dat de nieuwe speeltuin de plek zal innemen van een locatie elders waar momenteel veel overlast is.

Toch groen licht

Ondanks de aanzienlijk hogere kosten zet Utrecht toch door met de tunnel in de Boorstraat, mede vanwege de verwachting dat deze dagelijks door zo’n vijfduizend mensen zal worden gebruikt. Bovendien zal de nieuwe verbinding de Amsterdamsestraatweg aanzienlijk ontlasten, waar nu al bijna 20.000 fietsers per dag rijden.

De tunnel zal een belangrijke schakel vormen in de ‘Dom tot Dam fietsroute’, waarmee fietsers omringd door groen parallel aan het spoor en de Amsterdamsestraatweg de stad in en uit kunnen rijden. Deze route, inclusief de Demkabrug, zal de bereikbaarheid per fiets naar Lage Weide aanzienlijk verbeteren.

Met de tunnel wil men de nieuwe woningbouwlocaties Wisselspoor en Cartesiusdriehoek ontsluiten. Zonder deze verbinding zouden tweewielers door de Tweede Daalsebuurt moeten rijden om naar het centrum te komen. Het plan is om in 2028 te starten met de bouw van de tunnel, waarbij het Rijk een deel van de kosten voor haar rekening neemt, evenals onder andere de provincie en de NS. Er volgen nog gesprekken met bewoners om te onderzoeken hoe de route van station Utrecht Centraal naar de nieuwe Boorstraattunnel verder kan worden verbeterd, gezien de huidige route langs de Catharijnesingel en de Daalsetunnel niet aantrekkelijk genoeg is.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button