Nieuws

Nieuwe aanpak tegen burenruzies in Overvecht

In de Utrechtse wijk Overvecht, specifiek in de S-dreven buurt, heerst er veel onrust door ruzies, scheldpartijen, verwarde mensen, luidruchtige jongeren en afval op straat. Deze spanningen tussen bewoners zijn duidelijk geworden uit onderzoek. Om dit probleem aan te pakken, heeft de gemeente samen met bewoners het project ‘Vreedzame Wijk’ gestart, met als doel het woonplezier te vergroten en burenruzies te verminderen.

De S-dreven buurt is een diverse gemeenschap met veel verschillende culturen, verslaafden en psychiatrische patiënten, wat het samenleven bemoeilijkt. “Ongeveer 41 procent van de bewoners in deze buurt leeft in armoede,” vertelt Monique Theijsmeijer, projectleider van de buurtaanpak. “Deze bewoners hebben vaak meerdere problemen en ervaren veel stress, waardoor ze meestal niet de juiste hulp kunnen vinden.”

Het project ‘Vreedzame Wijk’ richt zich op het verbeteren van de communicatie tussen bewoners. “Door al die verschillen kunnen bewoners niet altijd goed met elkaar overweg, wat leidt tot scheldpartijen,” legt Theijsmeijer uit. “Tijdens het project leren ze hoe ze beter met elkaar kunnen praten, bijvoorbeeld door eerst te kalmeren en dan het gesprek aan te gaan.” Binnenkort zullen een aantal bewoners deze training ontvangen.

Houcine is een actieve bewoner die meewerkt aan het project. Hij loopt dagelijks door de buurt, praat met bewoners en helpt hen waar nodig. “Hey vriend,” roept de conciërge van het ROC als Houcine Hatrouf binnenkomt. Als buurthost helpt Houcine vaak de conciërges van de school wanneer er overlast is van jongeren. “Ik ken de jongeren en kan ze makkelijk aanspreken, en als het nodig is ga ik naar hun ouders.”

Houcine heeft zelf 18 jaar in Overvecht gewoond en weet hoe het is om in de buurt te leven. Hij deelt een ervaring waarbij hij iemand aansprak die vuilnis naast de container plaatste. “Ik stapte uit en gooide de zak in de container. De man schaamde zich en beloofde het nooit meer te doen,” vertelt Houcine.

De aanpak van het project betrekt momenteel ongeveer 55 bewoners. “Wat we horen van de bewoners is dat ze graag normaal met elkaar willen omgaan,” zegt Theijsmeijer. “Maar wat ‘normaal’ is, verschilt voor iedereen.” De betrokken bewoners zullen gezamenlijke leefregels opstellen. Theijsmeijer ziet ook voordelen in trainingen zoals multicultureel vakmanschap om het onderlinge begrip te vergroten.

Daarnaast richt het project ‘Thuis in je wijk’ zich op bewoners met psychiatrische problemen door hen te begeleiden en te integreren in de buurt. Dit moet zorgen voor meer begrip en duidelijkheid over waar bewoners terecht kunnen bij overlast.

Uit het onderzoek bleek ook dat veel bewoners de overheid wantrouwen. Om dit wantrouwen aan te pakken, start na de zomer een project met de wijkagent waarbij elke maand een koffieochtend wordt georganiseerd. “Dit is een eerste stap om de kloof tussen bewoners en de overheid te verkleinen,” aldus gebiedsmanager veiligheid Tijmen Bredenoord.

Hoewel nog niet alle bewoners de trainingen hebben gevolgd, past Houcine zijn kennis al toe. Tijdens zijn dagelijkse rondes praat hij met bewoners en helpt hen, bijvoorbeeld door lachgasflessen veilig op te bergen totdat de gemeente ze kan ophalen. Hij houdt ook een oogje in het zeil bij oudere bewoners en helpt hen waar nodig. Zijn betrokkenheid wordt gewaardeerd en draagt bij aan een veiliger en aangenamer leefklimaat in de buurt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button