Nieuws

Minister mag dieren Ouwehands Dierenpark in beslag nemen


Rhenen – Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen staat mogelijk voor de uitdaging om twee rosse neushoornvogels, die daar sinds 2009 verblijven, niet langer te mogen houden. Dit nieuws werd vandaag bekendgemaakt door de bestuursrechter. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat de exotische vogels niet over de juiste papieren beschikten en dat hun herkomst niet volledig duidelijk was. De rechter heeft deze argumenten overgenomen en Ouwehands Dierenpark heeft nu zes weken de tijd om alsnog aan te tonen dat de vogels legaal zijn verkregen, anders worden ze in beslag genomen.

De zaak kwam aan het licht tijdens een inspectie in 2021, uitgevoerd door toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarbij werd gecontroleerd of het dierenpark aan alle wet- en regelgeving voldeed. De twee rosse neushoornvogels, behorende tot een beschermde diersoort, werden ook onder de loep genomen. De NVWA concludeerde dat het park niet kon aantonen dat de vogels in gevangenschap zijn geboren en gefokt, en dat er tevens documenten ontbraken over hun herkomst, wat leidde tot het besluit van de minister om de vogels in beslag te nemen.

Ouwehands Dierenpark heeft aangegeven het hier absoluut niet mee eens te zijn. Bij de ontvangst van de vogels in 2009 waren ze voorzien van een gesloten pootring, een vereiste voor bedreigde diersoorten. Deze ring bevat unieke informatie over de herkomst van de vogel, waardoor destijds kon worden aangetoond dat de vogels niet illegaal uit de natuur waren gehaald, maar afkomstig waren van een fokker. Hoewel de wetgeving rond flora en fauna in de loop der jaren is veranderd, beweert het dierenpark dat het destijds gewoon volgens de geldende regels handelde.

Het verwijderen van de vogels zou volgens Ouwehands Dierenpark rampzalig zijn, omdat de dieren al jarenlang goed worden verzorgd in Rhenen, waarbij één van de vogels zelfs staar heeft. Het verplaatsen van de dieren zou hun gezondheid schaden, en het dierenpark twijfelt bovendien of de vogels elders dezelfde zorg zouden krijgen. Een aanwezige zoöloog van het park verklaarde eerder in de rechtszaal: “Het weghalen van de vogels gaat een schok veroorzaken. Bij de vogels, bij de verzorgers. Ik zit hier met hele gemengde gevoelens. Dit kost zoveel geld, geld dat ik liever had besteed aan dierenbescherming.”

De rechtbank oordeelt echter dat deze argumenten geen geldige redenen zijn om de vogels in Rhenen te laten. De minister is gebonden aan de internationale regels voor de handel in bedreigde planten- en diersoorten, waarover ruim 180 landen afspraken hebben gemaakt die ook binnen de Europese Unie van kracht zijn. Het doel van deze regels is om illegale handel te voorkomen, waaronder de handel in rosse neushoornvogels.

Gerelateerde artikelen

Back to top button