Nieuws

Kritiek op bouwplannen Soest: Gebrek aan concreetheid

Soest – De plannen van de gemeente Soest om woningen te bouwen blijken onvoldoende concreet te zijn, zo concludeert de Rekenkamer Soest. Vooral voor betaalbare woningen ontbreken harde plannen.

Tussen 2022 en 2030 wil Soest 1250 nieuwe woningen realiseren. Hoewel er verschillende locaties in beeld zijn, ontbreekt het aan concrete stappen om daadwerkelijk met de bouw te starten.

De Rekenkamer benoemt deze situatie als ‘zachte plannen’, waarbij het nog niet zeker is of de woningbouw daadwerkelijk zal plaatsvinden. Harde plannen, waarbij procedures zijn doorlopen en bestemmingsplannen zijn gewijzigd, bieden een veel grotere zekerheid.

Aanbevelingen van de Rekenkamer omvatten onder meer het versneld concretiseren van plannen en een actievere betrokkenheid van burgers bij deze plannen. Daarnaast pleit de Rekenkamer voor een helder plan van aanpak om de doelstellingen te behalen en transparantie over eventuele vertragingen.

Het rapport wordt besproken tijdens een gemeenteraadsbijeenkomst volgende week woensdag.

Gerelateerde artikelen

Back to top button