Nieuws

Gemeente verscherpt toezicht daklozenopvang Amersfoort

In Amersfoort zijn er verschillende problemen bij de daklozenopvang van Kwintes. Zo is er niet altijd voldoende plek beschikbaar om daklozen onderdak te bieden. De gemeente gaat strenger controleren of de organisatie zich aan de regels houdt.

Daklozen worden soms bij de deur geweigerd, waardoor ze gedwongen zijn om op straat te slapen. Dat is echter niet het enige probleem. Als er echt geen plaats is in de opvang, moet Kwintes zorgen voor een alternatieve locatie. Er zijn meerdere partners in de stad die hulp kunnen bieden, maar Kwintes controleert niet altijd of daar bedden beschikbaar zijn.

Evelien Groen, zorgmanager bij Kwintes, erkent: “Het gebeurt soms dat we geen plek kunnen vinden voor mensen en dan weten we niet waar ze naartoe moeten.”

Wethouder Micheline Paffen (zorg) benadrukt: “Het is cruciaal dat een aantal wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Niemand mag gedwongen buiten slapen als zij dat niet willen.” Ze heeft haar zorgen over deze kwestie besproken tijdens een gesprek met Kwintes en kondigt aan dat de gemeente strenger zal toezien op verbeteringen door de organisatie.

Groen zegt: “We streven naar maatwerk, maar het is een complexe situatie.” Kwintes verzorgt al jarenlang opvang op twee locaties in de stad, waarvan een aanmeldlocatie is met ruimte voor 24 daklozen.

René Slotboom, straatadvocaat, constateert vaak problemen bij de opvang: “Mensen worden zonder oplossing naar buiten gestuurd, wat erg triest is.” Hij pleit ervoor dat deze situatie niet langer wordt getolereerd.

Verschillende partijen hebben klachten geuit over Kwintes, waaronder Slotboom. Hij vindt dat de organisatie niet adequaat reageert op de groeiende behoefte aan opvang.

De gemeenteraad, vertegenwoordigd door Youssef El-Messaoudi (GroenLinks), wil helderheid over de redenen achter de problemen bij Kwintes. “Is er een tekort aan personeel of is er sprake van onkunde?” Hij dringt aan op een grondige evaluatie om te voorkomen dat mensen die niet op straat willen slapen, dat toch moeten doen.

De wethouder heeft haar bezorgdheid geuit en dringt aan op verbeteringen bij Kwintes. “We geven Kwintes de kans om dit aan te pakken.” Als er geen verbetering optreedt, worden er verdere maatregelen overwogen.

Ondertussen maken raadsleden zich zorgen over de vertraagde komst van een nieuwe opvanglocatie, nadat de aanbesteding door een fout van de gemeente door de rechter is stopgezet. De wethouder streeft ernaar zo snel mogelijk een nieuwe aanbesteding te starten, na zorgvuldige analyse van de fouten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button