Nieuws

Geen woningbouw Ivoordreef Utrecht dit jaar

Ook in het huidige jaar zal er aan de Ivoordreef in Utrecht nog geen bouwactiviteit plaatsvinden. De aandacht voor deze locatie is verhoogd sinds begin 2023, toen er meer dan 65 bomen omgezaagd werden om ruimte te creëren voor de bouw van meer dan 300 woningen. Recentelijk is aangekondigd dat de bouwwerkzaamheden pas in 2025 van start zullen gaan.

Aan het begin van 2023 moesten ongeveer 65 bomen worden verwijderd – dit volgde op een eerdere kap van circa 60 bomen – om plaats te bieden aan een nieuw woningbouwproject. Tegen dit project bestond echter verzet, dat zich onder andere richtte op het kappen van de bomen.

Desondanks werd het woningbouwproject goedgekeurd door een meerderheid van de gemeenteraad, wat de weg vrijmaakte voor de kap van de bomen.

Toch is de bouw tot op heden niet gestart, en de gemeente heeft aangekondigd dat er dit jaar geen aanvang met de bouw zal worden gemaakt. Reeds vorig jaar stelden diverse partijen vragen aan het college van B&W over de reden van de vroegtijdige bomenkap. In Utrecht is het beleid dat bomen alleen gekapt mogen worden indien absoluut noodzakelijk.

De wethouder gaf aan dat een rechtszaak tegen het bestemmingsplan de oorzaak is van de “terughoudendheid bij de bouwende partijen” om te beginnen met bouwen, iets wat niet was voorzien.

Inmiddels is de informatie op de website van de gemeente bijgewerkt, waaruit nu blijkt dat de bouw pas in 2025 zal aanvangen, met een geplande oplevering van de woningen in 2027.

Gerelateerde artikelen

Back to top button