Nieuws

Explosief WOII op bedrijventerrein: EOD grijpt in

In een zeldzame ontwikkeling werd op het bedrijventerrein aan de Constructieweg in Mijdrecht een angstaanjagende vondst gedaan – een overblijfsel uit de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Een antitankmijn, vermoedelijk vergeten in de chaos van conflict, werd plotseling ontdekt te midden van de moderne bedrijvigheid. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bevestigde de aard van het gevonden object en riep onmiddellijk de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op om het gevaar te neutraliseren.

Opmerkelijk genoeg voltrok de reddingsoperatie zich volgens een strakke planning, waarbij de EOD om 19.00 uur ingreep om het explosief onschadelijk te maken. De inwoners van Mijdrecht en de omliggende gebieden werden opgeschrikt door een krachtige detonatie die, mede dankzij de laaghangende bewolking, over een aanzienlijke afstand te horen was. Een woordvoerder van de VRU beschreef de impact van de ontploffing als een “flinke knal”, waardoor de omgeving in een moment van onrust werd gedompeld.

De herkomst van het explosief werpt vragen op, waarbij vermoed wordt dat het tijdens baggerwerkzaamheden werd blootgelegd en per ongeluk werd verplaatst naar het slibdepot bij het bedrijf Van Schie. Gelukkig kon de VRU melden dat de operatie succesvol was verlopen zonder enige nevenschade aan de omgeving.

Desalniettemin was de situatie ernstig genoeg om directe actie te rechtvaardigen, gezien het gevaar dat een dergelijk explosief met zich meebracht voor de omgeving, vooral gezien het industriële karakter van het terrein. Initieel bestond zelfs het vermoeden dat meerdere explosieven aanwezig waren, wat de urgentie van de interventie verder benadrukte.

Terwijl de EOD haar werk uitvoerde, werden veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om het risico voor de bevolking tot een minimum te beperken. Straten werden afgezet binnen een straal van 200 meter van het explosief, terwijl binnen 50 meter bewoners werd geadviseerd binnen te blijven zonder zich bij ramen te verzamelen. Binnen een straal van 20 meter werden alle gebouwen ontruimd om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen.

De VRU schetst een beeld van de complexiteit van de operatie, waarbij de instabiliteit van de ontsteker de beslissing beïnvloedde om het explosief ter plekke te laten detoneren. Alternatieve methoden zoals afdekken of verplaatsen werden als te riskant beschouwd vanwege het potentieel voor een spontane detonatie.

Hoewel de situatie nu onder controle is en het gevaar is geweken, blijft de nasleep voelbaar. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd dat het gebied nog enkele uren afgesloten zal blijven terwijl de autoriteiten de situatie grondig onderzoeken en eventuele resterende risico’s elimineren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button