Nieuws

Eembrugge: verkeersader of nieuwe weg door polder?

Eemnes/Baarn – Een rustig straatje in een uithoek van Baarn staat mogelijk op het punt een verkeersader voor Eemnes te worden. Of komt er toch een dure nieuwe weg door de Eempolder? Vanavond zullen bewoners van Eembrugge te horen krijgen wat het voor hen betekent als er langs de Eem 90 huizen worden gebouwd. De wethouder van Eemnes waarschuwt echter alvast voor een andere mogelijke uitkomst: zonder woningbouw zou Eembrugge opnieuw last kunnen krijgen van vrachtverkeer.

Eemnes heeft plannen voor het industrieterrein waar ooit de Ocrietfabriek stenen aanrechten produceerde en waar funderingsspecialist Sterk kantoor hield. Dit gebied, gelegen aan de westoever van de Eem, wordt gereedgemaakt voor riante woningen. Jachthaven Kroeze zou dan tientallen extra ligplaatsen kunnen aanleggen en eventueel een insteekhaventje bij het nabijgelegen Ocrieteiland kunnen creëren. De horeca wordt vernieuwd met een terras en een kiosk voor passerende recreanten. Echter, de verkeersafwikkeling blijft een punt van zorg. Smalle Eemweg

Het Verkeersbureau Goudappel voorspelde vorig jaar dat de nieuwe woonwijk drie keer zoveel motorvoertuigen zou genereren in het nabijgelegen Eembrugge. Omwonenden waren verbolgen. Zij betoogden bij de gemeenteraad van Eemnes dat de weg echt niet zo breed is als de onderzoekers denken. Bovendien lopen er bij gebrek aan trottoirs voetgangers over de rijbaan en komen er in de zomer veel recreanten op de fiets langs. ‘Als Eemnes ambities heeft, krijgen wij hier jeuk’, vat een bewoonster haar bezwaren samen.

Om de gemoederen te kalmeren heeft wethouder Theo Reijn van Eemnes in samenspraak met de buurgemeente Baarn en omwonenden een onderzoeksgroep ingesteld. Deze groep, bestaande uit tien mensen die er wonen, werken, recreëren en mogelijk in de toekomstige nieuwbouw willen wonen, heeft verkeersbureau Movares de verwachte verkeerssituatie opnieuw laten analyseren. Movares heeft vier alternatieve routes bedacht om het nieuwe stukje Eemnes te verbinden met de Geerenweg, de provinciale weg en de A1. Drie van deze wegen bestaan nog niet en zouden in de omliggende weilanden moeten worden aangelegd.

‘Ingewikkeld, duur en tijdrovend’, oordeelt wethouder Reijn. Dit geldt ook voor de zuidelijke route achter de huizen van Eembrugge, die volgens hem bovendien het vrije polderuitzicht van de bewoners zou verpesten. De Eemweg blijft zijn voorkeursroute, ook omdat geïnteresseerde projectontwikkelaars anders weleens zouden kunnen afhaken. Volgens Reijn zegt ook Movares dat de straat in Eembrugge geschikt kan worden gemaakt.

De uitkomsten van het onderzoek worden vanavond om 20.00 uur gepresenteerd in het Huis van Eemnes. Het zal druk zijn met omwonenden en politici uit Eemnes en Baarn. Of het rapport deze keer wel in goede aarde valt, is voor wethouder Reijn nog spannend. Want als er uiteindelijk geen woningen kunnen komen, heeft het voor hem ook geen zin om het bestemmingsplan voor het vers geëgaliseerde bedrijventerrein te wijzigen.

Reijn vindt dat bewoners die tegensputteren zich goed moeten realiseren dat de woningbouw een ‘vliegwiel’ is voor de herontwikkeling van het hele gebied. Een bekende pakketbezorger heeft volgens hem al belangstelling getoond. ‘De pakjes worden ook ’s avonds en in het weekend af en aan gereden.’

‘Chantage’

De toon die Reijn in dergelijke opmerkingen laat doorklinken bevalt de politiek in buurgemeente Baarn allerminst. Raadsleden zien er een verkapt dreigement in en zelfs de beschuldiging ‘chantage’ is al eens gevallen. Het college van Baarn maakte vorig jaar in een formele brief zijn teleurstelling bekend. Volgens burgemeester en wethouders negeert hun collega Reijn kansen om het verkeer om Eembrugge heen te leiden vanwege de kosten.

Wethouder Reijn werpt tegen dat hij het heus niet voor zijn eigen inwoners doet. De bouwgrond ligt vanuit het gemeentekantoor gezien ver achter de Eemnesserpolder. ‘Onder Eemnessers leeft de ontwikkeling van het Ocrietterrein niet zo’, zegt hij. ‘De nieuwe wijk voorziet vooral in de behoefte van de omliggende gemeenten. Mensen met geld die vanuit de wijde omtrek hierheen komen maken woningen in een lagere prijsklasse vrij. Dat is dus goed voor de doorstroming.’

Na de presentatie van de nieuwe cijfers vanavond zal de gemeenteraad in het najaar over het eigendom van de grond die met het plan is gemoeid praten. Dan zal meer duidelijkheid komen over hoe de nieuwe wijk ontsloten wordt. Bezorgde omwonenden kunnen volgend jaar ook nog van zich laten horen wanneer de raad het omgevingsplan behandelt. Ze kunnen dan een zogenoemde zienswijze indienen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button