Nieuws

Boer Art vreest einde door EU-mestregels, naar Brussel

Het is een toenemend probleem voor veel boeren: wat te doen met hun mest? Voorheen genoot Nederland een uitzonderingspositie, waarbij boeren meer mest mochten uitrijden dan het Europese maximum. Echter, door verslechterde waterkwaliteit moet Nederland zich nu aan de Europese regels houden. Dit betekent dat boeren hun mest duur moeten laten afvoeren, een besluit waar ze het niet mee eens zijn, en daarom trekken ze naar Brussel.

Zorgen voor de toekomst

Art Wolleswinkel, een melkveehouder in Renswoude, is een van de vele boeren die hun zorgen uiten. Het boerenbedrijf is al generaties lang in zijn familie, maar hij vreest dat hij het niet kan doorgeven aan zijn kinderen. De kosten voor het afvoeren van mest zijn enorm en bemoeilijken de voortzetting van het bedrijf.

Protest in Brussel

Een groep van ongeveer 100 boeren uit Renswoude reist per bus naar Brussel om te spreken met de Eurocommissaris van Landbouw. Ze hopen dat hun standpunt wordt gehoord en dat Nederland ruimte krijgt om op een andere manier met mest om te gaan, waarbij zowel milieudoelen als een gezonde voedselproductie worden gewaarborgd.

De nieuwe regels zijn het gevolg van de verslechterde waterkwaliteit in Nederland, die onder meer wordt veroorzaakt door chemische stoffen in het water, waaronder mest. Boeren worden nu gedwongen om minder mest uit te rijden om de hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water te verminderen, in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water (KRW) van de EU.

Duurzame alternatieven

Wolleswinkel benadrukt dat het huidige beleid grote gevolgen heeft voor zijn bedrijf. Hij moet aanzienlijke bedragen besteden aan het afvoeren van mest en het kopen van kunstmest. Dit terwijl mest, mits op de juiste manier gebruikt, een duurzamer alternatief kan zijn voor kunstmest.

Terwijl het werk op de boerderij doorgaat, wordt de zorg voor de toekomst van het bedrijf en de volgende generatie boeren besproken. Wolleswinkel’s zoon, Arne, die al op jonge leeftijd betrokken is bij het boerenleven, laat zijn wens om boer te worden duidelijk blijken. Ondertussen bereidt zijn vader zich voor om naar Brussel te vertrekken, in de hoop op een positieve uitkomst voor de toekomst van de agrarische sector.

Gerelateerde artikelen

Back to top button