Nieuws

Amersfoort’s doneerdilemma: ‘U voldoet niet aan eisen?’

De discussie rond het vrijmaken van geld voor noodhulp na rampen in het buitenland houdt de Amersfoortse politiek bezig. Hoewel het geen overheidstaak is, erkent men het belang van solidariteit. Maar wanneer is het gerechtvaardigd om als gemeente hulp te bieden?

Solidariteit versus overheidstaak

Tijdens een recente commissievergadering stond deze vraag centraal. Raadslid Reinier Polinder (ChristenUnie) benadrukt het belang van solidariteit, ook al valt noodhulp niet onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het dilemma van Marokko en Libiƫ

Een ton werd vrijgemaakt voor noodhulp na de aardbeving in Marokko, maar voor de overstroming in Libiƫ werd geen geld gedoneerd. De discussie over de kaders voor toekomstige hulpverlening draait om de criteria: aantal slachtoffers, impact op de stad, of de band met het getroffen land.

De gemeenteraad is het er unaniem over eens dat het geen wettelijke taak is om geld vrij te maken voor noodhulp. Maar de meeste partijen zijn het erover eens dat elke situatie individueel beoordeeld moet worden.

Flexibele benadering en lokale initiatieven

De raad erkent dat ongemakkelijke gesprekken onvermijdelijk zijn. Het besluit om hulp te bieden bij rampen hoeft niet altijd financieel te zijn; steun aan lokale initiatieven of andersoortige hulp worden ook overwogen.

De vergelijking met het beslissen over goede doelen bij een collectebus wordt getrokken. De gemeenteraad wil flexibel blijven en per situatie beslissen over de juiste vorm van hulp.

Gerelateerde artikelen

Back to top button