Nieuws

Amersfoort: 31 miljoen euro over, maar toch bezuinigen nodig

In het jaar 2023 heeft de gemeente Amersfoort financieel positief afgesloten, met een overschot van 31 miljoen euro. Ondanks deze gunstige uitkomst blijven bezuinigingen onvermijdelijk vanwege verwachte budgetverlagingen in de komende jaren.

Moeilijke keuzes in het vooruitzicht

Wethouder Willem-Jan Stegeman (Financiën) benadrukt dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de impact op de inwoners voelbaar zal zijn. Hoewel een deel van het overschot wordt voorgesteld voor reserveringen en uitgestelde activiteiten, blijft vooruitzicht op budgettaire uitdagingen bestaan.

Toekomstgerichte beslissingen

Stegeman wijst op diverse landelijke problemen zoals capaciteitstekorten in het elektriciteitsnet en klimaatverandering, naast aanzienlijke loon- en prijsstijgingen. De gemaakte keuzes zijn gericht op het waarborgen van leefbaarheid bij de verwachte groei naar 180 duizend inwoners.

Naderend ‘ravijnjaar’

Hoewel momenteel een overschot is behaald, wordt gewaarschuwd voor toekomstige budgettaire uitdagingen. Vanaf 2026 zullen gemeenten minder financiële steun vanuit Den Haag ontvangen, wat wordt aangeduid als het ‘ravijnjaar’. Ondanks een lichte vermindering van het begrotingstekort dankzij een meevaller vanuit het Rijk, blijven bezuinigingen onontkoombaar.

Vooruitzichten op bezuinigingsmaatregelen

Op 28 mei zal het college de kadernota presenteren, inclusief voorgestelde bezuinigingsmaatregelen om financiële stabiliteit te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button